Dolnopoustevenský posel

Dvakrát z „malého“ okresu Rumburk

Autor: rd

Starosta pověřeného města Rumburku Jaroslav Sykáček zřídil bezpečnostní radu s působností pro správní obvod Rumburk. Kromě jeho osoby radu tvoří: rumburští místostarostové Radek Engl a Darek Šváb, tajemník rumburského městského úřadu Pavel Šuk, ředitel Okresního ředitelství Policie ČR v Děčíně František Pelant, zástupce Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Jiří Beneš, velitel Sboru dobrovolných hasičů v Rumburku Rudolf Seidl a pracovník pro krizové řízení MěÚ v Rumburku Zdeněk Ločárek.

Potřebujete do Rumburku na úřad? Víte na koho se tam máte obrátit a kde ho máte hledat? Pokud ne, následující řádky jsou určené právě vám:

Budova Městského úřadu v Rumburku A a B:

Starosta Jaroslav Sykáček, místostarostové Radek Engl a Darek Šváb, tajemník Pavel Šuk, sekretariát. Podatelna: Drahomíra Schaferová, Jitka Růžičková, odbor civilně správní: (vedoucí) Alena Jánská, přestupková řízení: Jana Rýdlová, Rumburské noviny: Gabriela Doušová, regionální rozvoj a investice: Evžen Dvořák, majetkový odbor: Božena Dousková, stavební úřad: Jiří Bušek, odbor komunálních věcí: Marie Maiwaldová.

Budova Městského úřadu v Rumburku C:

Podatelna: Magdalena Špruncová, odbor sociálních věcí: Karel Diviš, odbor dopravy: Marek Hejna, odbor životního prostředí Jiří Latislav, odbor školství, kultury a tělovýchovy: Iva Štefáčková, živnostenský úřad: Pavel Šuk.

Úřední dny pro všechny odbory, vyjma dopravy: po a st 8 - 12, 13 - 17 hodin. Úřední dny pro odbor dopravy: po a st 8 - 12, 13 - 17 hodin (poradenská a informační služba), út 8 - 15 hodin (výkon státní správy).

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )