Dolnopoustevenský posel

Hasiči děkují sponzorům

Autor: Martin Hess

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Poustevně děkuje všem níže uvedeným firmám, obchodníkům a občanům za věnované věcné i finanční ceny a dary do tomboly na hasičský bál.

Jmenovitě děkuje: MěÚ v Dolní Poustevně, firmě Izopol, Jaroslavě Krejzové, Václavu Krejzovi, Petru Kalčíkovi, Václavu Kubičkovi,  Petru Hauschildovi, Pavlíně Heltové, Naděždě Javorovské, Jarmile Nosákovcové, Renatě Holcové, Miroslavu Kusendovi, Zdeňku Baštovi, Václavu a Evě Žákovým, Pavlu Křenovi, Haně Fišarové, Železárnám Velký Šenov, Potravinám u Matějů Lobendava, Jitce Kališové,  firmě STAP, Josefu Slaninovi, firmě Comtel Rumburk, Lubomíru Minichbauerovi, Aleně Doskočilové, Zlatuši Bublové,  Miloši Salabovi, Petru Vomáčkovi,  Ireně Diessnerové, Petře Dědičíkové,  Janu Peckovi, Danielu Andersovi, Anders Marketu, Aleně Vaxmanské,  Vlastě Vymerové, Pekárně Vyskočil, Pavlu Špačkovi, Jaroslavě Krištofičové, Jaroslavu bednářovi,  Janu Královi, Ireně Richterové, Daně Hauserové, Františku Minaříkovi, Václavě Pitelové, Aleně Lipenské, Miloslavu Hulínovi, Ladislavu Gruntorádovi, Ladislavu Fojtovi, Waltru Richterovi, Karlu učňovi, Ladislavu Brůnovi, Jitce Zborníkové, Natálii Túróczyové, společnosti Centroflor, Miroslavu Jírovskému, OÚ Lobendava, Jaroslavu Buckovi, CK Bergwelt, Rudolfu učňovi, společnosti Marius Pedersen, vietnamským obchodníkům a především Večerce Anna Lahučká, které se hasiči omlouvají za to, že jméno její firmy chybělo na reklamních letácích. Zvláště pak děkují Pavlíně Heltové, která hasičskému sboru upekla a věnovala dort ve tvaru hasičského automobilu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )