Dolnopoustevenský posel

Z Dolní Poustevny krátce

Autor: rd
  • Zajímají vás městské finance? Pokud ano, přinášíme stručný přehled hospodaření města podle schváleného rozpočtu na rok 2003 k 30. listopadu 2003. Celkové příjmy (skutečnost): 36 908 tisíc korun (112,73 %). Celkové výdaje (skutečnost): 38 860 tisíc korun (101,59 %). Financování: 1 952 tisíce korun.

  • Sportovní oddíly a kluby pochopily potřeby města a souhlasí s tím, že napříště budou dolnopoustevenskou sportovní halu užívat za úplatu. V lednu proto předloží zastupitelstvu vlastní návrhy nového ekonomického režimu a chodu sportovní haly. Připomeňme, že ročně přijde provoz haly na tři sta tisíc korun.

  • Topíte fosilními palivy? Pak právě pro vás jsou určeny následující informace. Zákonné povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování mimo jiné jsou: Dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí. Zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření množství vypouštěných látek při podnikatelské činnosti, a to nejméně jedenkrát za dva roky u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. To vše do 31. 5. 2004 dle § 33 vyhl. č. 356/02 Sb.

  • K 30. listopadu 2003 evidoval děčínský úřad práce 117 lidí z Dolní Poustevny bez práce. V přepočtu to znamená téměř dvanáctiprocentní míru nezaměstnanosti.

  • Akademický sochař Pavel Mizera splnil svůj slib a pro dolnopoustevenské loutkoherce vyrobil šest kusů nových loutek. V příštím čísle nabídneme našim čtenářům jejich fotografii.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )