Dolnopoustevenský posel

Do života v Poustevně vstoupili mladí myslivci

Autor: rd

Psaní tohoto článku odstartovala drobná, ale velice milá, příhoda. Pravidelných redakčních hodin využila čtenářka Posla. Přinesla mi do lednového vydání poděkování. “Pane redaktore, ti hoši si to opravdu zaslouží. Děcka chodí z toho jejich mysliveckého kroužku úplně nadšený, o ničem jiným doma nemluví a nemohou se dočkat, kdy zase půjdou do lesa,” říkala mi s nadšením v hlase. Ujistil jsem ji, že poděkování zcela určitě zařadím a pak jsem se za bratry Tomkovými, lépe řečeno za Zbyňkem Tomkem, vypravil sám.

A bylo to na Boží hod vánoční odpoledne, kdy mi Zbyněk Tomek vyprávěl, že vlastně všem mužům z jejich rodu les učaroval. “Myslivosti se věnovali děd i otec, teď my s bratrem a svého malého synka k lásce k zelené kamizole vedu samozřejmě také,” začíná Zbyněk Tomek rozhovor. “V televizi jsme viděli reportáž o tom, jak děti někde ve východních Čechách ubily v bažantnici bažanty. A to byl takový první impuls. S bratrem jsme si řekli, že prostě musíme udělat něco proto, aby děti získaly k přírodě ten správný vztah. Slovo dalo slovo, zašli jsme do školy, kantoři nám pomohli a na první zářijovou schůzku mysliveckého sdružení Tetřívek přišlo asi deset dětí,” vzpomíná na úplné začátky Zbyněk Tomek.

A jak už to tak bývá, děti do kroužků všech názvů a zaměření přicházejí a zase odcházejí. Dolnopoustevenský Tetřívek, který je svého druhu na Děčínsku jediný, není výjimkou. Dnes se ale počet jeho aktivních členů, žáků třetí až osmé třídy, ustálil. Se Zbyňkem a Martinem Tomkovými se osmička dětí schází pravidelně každou středu, často ve stylově vyzdobené klubovně (trofeje rádo zapůjčilo místní myslivecké sdružení Skřivánčí vrch). Víkendy už patří pozorováním a vycházkám do lesů v okolí Dolní Poustevny.

“Učíme se hodně z literatury, hodně chodíme ven. Děti si do paměti vštěpují nejen podobu jednotlivých druhů zvěře a ptáků, ale také stromů a rostlin. Seznamujeme je samozřejmě se základy myslivecké práce, hantýrky, ale i oblékání. Máme na starosti krmelce a další zařízení, která nám myslivci ze sdružení Skřivánčí vrch dali k dispozici,” pokračuje Zbyněk Tomek a dodává, že teď v zimě věnují v kroužku dost času rozeznávání stop zvěře.

“Snažíme se o to, aby pozorování v přírodě mělo nádech jisté odbornosti. Děti si všímají četnosti, charakteristických znaků, pokoušejí se rozeznat stáří a u srnců třeba i parožní stupně. Zatím jsme měli možnost vidět například zvěř srnčí i černou, z ptáků pak třeba motáka pochopa, pochopa lužního, jestřába nebo káně,” vyjmenovává Zbyněk Tomek. Lišku Bystroušku prozatím ještě ne - je prý opatrná, ale sníh a mráz jí asi z lesů na pole a volná prostranství přece jen vyženou. Jelení zvěř prozatím “Tetřívčata” také ještě neviděla. Ale co není, může být. “Naší honitbou jeleni procházejí jen v době říje,” vysvětluje Zbyněk Tomek.

Jak už jsme uvedli, k myslivosti nepatří jen zvěř a ptactvo, ale také starost o les a rozličná zařízení. I ty má Tetřívek v “merku”. Ať už to je krmné plovoucí zařízení pro divoké kachny, krmelec se zásobníkem, krmítko nebo hnízdní ptačí budky, do jejichž výroby se mladí dolnopoustevenští myslivci už co nevidět pustí. K myslivosti patří třeba i oprava lesní cesty a plánovaná likvidace dvou černých skládek v lese.

Tetřívek nezahálel ani o Štědrém dnu. “Patří to k mysliveckým tradicím,” vysvětluje Zbyněk Tomek. “A nešli jsme pochopitelně s prázdnou. Vzali jsme s sebou vánoční sladkosti a ovoce. O vánocích prostě myslivci na zvěř zapomenout nesmějí.”

A co vás čeká v roce 2004? - ptám se Zbyňka Tomka dál. Odpovídá mi rychle a bez dlouhého rozmýšlení. Svědčí to o tom, že už s bratrem mají program pro “své” děti vymyšlený. Prozradím, že “Tetřívčata” se už teď mohou těšit třeba na postupný myslivecký výcvik tří štěňat. Protože, co by to bylo za myslivce, kdyby jim u nohou nepobíhali sympatičtí lovečtí psi, že? Vypraví se také na ranní čekání, neboť, co může být krásnějšího než probouzející se les? Zkrátka je toho opravdu hodně, co členy dolnopoustevenského mysliveckého sdružení Tetřívek v novém roce čeká.

A my vám už teď můžeme slíbit, že se na stránkách Poustevenského posla s mladými myslivci Zbyňka a Martina Tomkových ještě zcela určitě setkáme. Dohodli jsme se totiž, že připravíme reportáž z některé jejich jarní lesní akce.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )