Dolnopoustevenský posel

Jemelka: Úplně se převrátí chápání vzdáleností

Autor: rd

Podoba české a saské železnice po vstupu České republiky do Evropské unie. Tak právě o tom hovořili na prosincové konferenci v saském Ebersbachu “lidé od železnice”. Konference se totiž zúčastnila celá řada odborníků z ministerstev dopravy obou států, ale také komunální sféry a subjektů podnikajících v železniční dopravě. Do Ebersbachu se vypravil i starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka.

Konkrétní odpověď na otázku, jak bude příhraniční železniční doprava po květnu příštího roku vypadat, samozřejmě na konferenci nepadla, ale odborníci v Ebersbachu rozpracovali a nastínili poměrně ambiciózní projekt příhraniční železniční dopravy.

V prvé řadě ho charakterizuje především počet železničních hraničních přechodů. Jen na hranicích Ústeckého kraje a příslušných saských okresů má být v nejbližších letech zmodernizováno nebo znovuotevřeno celkem devět železničních přechodů. Nejčastěji se v této souvislosti hovořilo o železničních hraničních přechodech Dolní Poustevna - Sebnitz a Holzhau - Moldava na Teplicku. V druhé řadě účastníci konference prodiskutovali možnosti zřízení zcela nových zastávek těch saských nebo českých vlakových spojů, které dnes jen projíždějí úseky v sousedních zemích. Za všechny jmenujme například zastávku ve Varnsdorfu. Tam by měly napříště zastavovat spoje Hornolužických drah jezdící mezi stanicemi Grosschönau a Seifhennersdorf.

Zastavme se ale u problematiky, která nás v souvislosti s budoucí podobou příhraniční železnice zajímá asi nejvíce. Znovuotevření železničního hraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz by znamenalo mimo jiné i nové dopravní propojení oblasti Žitavy (Varnsdorfu a Rumburku) s Bad Schandau a Děčínem. Železnice by mohla nabídnout i atraktivní turistické spoje lidem mířícím k Labi nebo do oblastí národních parků Českého a Saského Švýcarska. Navíc by právě tato konkrétní trať - tedy Žitava - Varnsdorf - Rumburk - Dolní Poustevna - Bad Schandau mohla plnit i roli jisté náhrady v případě výluk nebo oprav labského levobřežního železničního koridoru Děčín - Dráždany.

Jak české ministerstvo dopravy, tak i ministerstvo vnitra doporučily česko-německé skupině expertů, která bude už zanedlouho projednávat otevření nových hraničních přechodů mezi ČR a SRN, schválit opětovné zprovoznění železničního přejezdu Dolní Poustevna - Sebnitz. “Pokud bude vyjádření expertů kladné, mohlo by se k prvním krokům realizace přistoupit již v tomto roce,” říká Miroslav Jemelka a dodává: “Byla by v tom i jistá symbolika. V roce 2004 tomu bude sto let, co do Dolní Poustevny přijel první vlak.”

Také autodopravci mají o oživení železnice na Šluknovsku eminentní zájem. Dolní Poustevna je totiž ideálním místem pro zavedení integrovaného dopravního systému. Navíc objekt dolnopoustevenského nádraží se přímo nabízí k mnoha aktivitám. Prozatím se hovoří o zázemí pro řidiče autobusů a plnící stanici zemního plynu pro ekologizovaná vozidla.

“My si ještě ani neumíme představit, jakou změnu otevření železničního přechodu způsobí,” pokračuje Jemelka. “Úplně se převrátí chápání vzdáleností. Pro obce v okolí se například Děčín nebo Ústí stanou stejně dostupné, ne-li dostupnější, než Rumburk a Varnsdorf. Navíc drážďanská aglomerace s půl milionem lidí bude doslova nadosah ruky. To jsou dnes netušené možnosti pro naše i německé živnostníky, obchodníky a řemeslníky. V budoucnu tato skutečnost zahýbá i s trhem práce.”

27. ledna se v Dolní Poustevně uskuteční další jednání pracovní skupiny, která má na starosti přípravu otevření přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz. Na programu bude mít už například i zcela konkrétní podobu jízdních řádů.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )