Dolnopoustevenský posel

Trápení s nedostatkem vody pokračuje

Autor: rd

Lidi v Dolní Poustevně sužuje nedostatek pitné vody. Radnice nastalou situaci řeší plněním příslušného vodojemu a také roznášením barelů po jednotlivých domech. Nejhůře jsou na tom lidé, kteří bydlí za vlakovým nádražím a také domácnosti v okrajových částech města, především pak v Karlíně.

Trápení s vodou musejí Dolnopoustevenští snášet už skoro dva měsíce. Teď jim alespoň na čas trn z paty vytrhlo pětačtyřicet metrů krychlových vody, které cisterny Severočeských vodovodů a kanalizací navezly do vodojemu. Zastupitelstvo také rozhodlo o nákupu deseti padesátilitrových barelů. V nich zaměstnanci technických služeb rozvážejí pitnou vodu lidem, jejichž studny vyschly. Prozatím jde podle Josefa Kohouta ze správy majetku města Městského úřadu v Dolní Poustevně o dvě domácnosti v Karlíně. Vodu samozřejmě dostávají zdarma. Pokud srážkový deficit potrvá i nadále, bude na rozvážce vody v Dolní Poustevně odkázáno stále více obyvatel.

Naposledy postihlo Dolní Poustevnu extrémní sucho a dlouhodobé trápení s nedostatkem vody v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy významně pomohlo i sousední město Sebnitz. Mimo jiné i napojením Dolní Poustevny na vlastní vodovodní systém.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )