Dolnopoustevenský posel

Vy se ptáte, my odpovídáme

Autor: rd

Čtenářka Hana Skřápková se na redakci Poustevenského posla obrátila s následujícími dotazy:

Proč v městském bytě v č. p. 387 musíme dvakrát týdně odvzdušňovat radiátory plynového vytápění a neustále v nich slyšíme protékat vodu? Proč dodávka TUV nedosahuje vyšší teploty, než 45 stupňů C? O odpovědi jsme požádali vedoucího odboru správy majetku Městského úřadu v Dolní Poustevně Josefa Kohouta. Tady jsou:

K otázce první: Jelikož se jedná o byt, který je v nejvyšším podlaží s ukončenou větví ústředního vytápění, veškeré vzduchové bubliny se automaticky projeví zavzdušněním ústředního vytápění (dále jen ÚT) právě těchto bytů. Efekt tzv. “protékající vody” se dostaví vždy, když je radiátor zavzdušněn. Způsob ohřevu ÚT při dostatečném průtoku zdrojem tepla nemá vliv na jeho zavzdušňování. V daném případě k úplnému zavzdušnění došlo při osazování termostatických hlavic na jednotlivých vstupech vytápění. Dále k zavzdušnění dochází při nesprávném odvzdušňování, manipulaci s ÚT a v neposlední řadě netěsností jednotlivých spojů, které v rámci teplotní bilance umožňují průběžné zavzdušňování celého okruhu ÚT. V uvedeném objektu jsme již zkoušeli osazení automatického zařízení na odvzdušnění systému, ale tento způsob se nikterak neosvědčil.

K otázce druhé: Na základě připomínky paní Skřápkové byly ve dnech 16. a 22. listopadu 2004 provedeny kontroly teploty TUV s výsledkem měření na výtoku u jednotlivých nájemníků včetně tazatelky 49 a 51 stupňů Celsia. Naměřené hodnoty splňují ustanovení zákona č. 406/2001 Sb. o hospodaření s energií, respektive § 4 odstavce 1 vyhlášky MPO, kde je řečeno: “Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 stupňů Celsia, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.” V případě většinového zájmu nájemníků jsme ochotni zvýšit teplotu TUV do vrchní přípustné hranice.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )