Dolnopoustevenský posel

Nebuďte líní a třiďte odpad!

Autor: (ma)

Každý Čech ročně vyprodukuje něco mezi 150 až 200 kilogramy odpadu. Zatímco v roce 1999 z toho vytřídil průměrně 9,3 kilogramu, v roce 2002 to bylo 25 kilogramu. ČR se při vstupu do EU, zavázala, že zvýší separaci alespoň na 40 kilogramů na osobu ročně.

A proč odpad třídit? Tříděním odpadu ulehčíte našemu životnímu prostředí (šetříte zdroje surovin, energie a množství odpadů uložených na skládce) a zejména i svou peněženku, neboť snižujete objem své popelnice. Sami si zvolte systém, který vám nejlépe vyhovuje! Město Dolní Poustevna poskytuje při třídění odpadů několik možností. Jsou to jak klasické barevně rozlišené kontejnery, tak i pytlový sběr tříděného odpadu a dále sběrna surovin, kde jsou vykupovány kovy a papír.

Separace odpadů v Dolní Poustevně se již stává samozřejmostí a čím dál více domácností odpad třídí. V období od 1. července 2004 do 30. září 2004 se v našem městě vytřídilo 10 563 kg papíru, 2 054 kg plastů, 2 541 kg skla, 61 kg nápojových kartónů a 25 531 kg kovů. Celkové množství separovaného odpadu dosáhlo ve třetím čtvrtletí letošního roku úctyhodných 40 750 kg!

Pro usnadnění třídění uvádíme znovu základní údaje pro separaci odpadů:

Sklo – co patří do pytlů a do kontejnerů: skleněné lahve od nápojů, bílé i barevné sklo, skleněné nádoby. Sklo by mělo být čisté, bez zátek, víček a šroubovacích uzávěrů. Skleněné obaly nemusí být zbaveny papírových etiket. Naopak nelze do pytlů ani kontejnerů ukládat sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, keramiku, porcelán, žárovky, zářivky nebo zrcadla.

Plasty – co patří do pytlů a do kontejnerů: PET lahve, plastové obaly, folie, plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů. PET lahve nemusí být zbaveny papírových etiket.

Co do pytlů a kontejnerů nepatří? Vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly znečištěné chemickými látkami či minerálními oleji.

Papír - co patří do pytlů a do kontejnerů: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír.

Co do pytlů a kontejnerů nepatří: krabice od mléka a ostatních nápojů, úhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, vložky, použité plenky, kombinované papírové obaly s plasty a kovovými fóliemi.

Zelené pytle získáte zcela zdarma na úseku odpadového hospodářství městského úřadu. Připomínáme, že svozovým dnem je pondělí (ráno vždy v sudém týdnu).

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )