Dolnopoustevenský posel

Dolnopoustevenští rybáři bilancovali

Autor: rd

Uplynulý rok zhodnotili na svém výročním setkání dolnopoustevenští rybáři. V Karlíně v sobotu 21. února dopoledne otevřeně hovořili o všech úspěších i neúspěších roku 2003 a současně prodiskutovali a promysleli akce, které je čekají v roce letošním. Poustevenský posel se činnosti Místní organizace Českého rybářského svazu v Dolní Poustevně bude obsáhleji věnovat v dubnovém čísle. Přinese například rozhovor s Břetislavem Moravcem.

Součástí rybářské “výročky” byl i slavnostní akt předání rybářských odznaků a vyznamenání. Šimkův odznak převzali Michal Margala a František Starý. Tejčkův odznak Jiří Margala, Jan Košča, Karel Bureš a Břetislav Moravec. Čestný odznak za dlouholeté členství obdržel Bohumil Štrombach a nejvyšší rybářské ocenění - vyznamenání za mimořádné zásluhy o rozvoj sportovního rybolovu - udělilo ústředí svazu Rudolfu Pešíkovi. Vyznamenání získal nejen za dlouholetou a dobrou práci, ale také u příležitosti významného životního jubilea.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )