Dolnopoustevenský posel

Z korespondence kronikářské …

Autor: rd

Dlouholetý dolnopoustevenský kronikář Jan Bednář obdržel počátkem února dopis od Erharda Herziga, syna svého někdejšího předchůdce na “váženém” postu kronikářském. Jan Bednář dopis poskytl nejen stávajícímu kronikáři města Dolní Poustevny (včetně přiložené kresby znaku města), ale i redakci Poustevenského posla. Rádi část tohoto dopisu přetiskujeme.

“Velmi vážený, milý pane Bednáři, doufám, že nový rok Vás zastihl dobře naladěného a že jste při obdržení tohoto dopisu zdráv, což Vám též pro zbytek tohoto roku přeji. Při uspořádání pozůstalosti po mém otci, který byl takříkajíc Váš předchůdce jako městský kronikář, našel jsem ten přiložený městský znak, který můj strýc pro mého otce podle předlohy ve vídeňském státním archivu ve Wallnergasse před mnoha léty namaloval. Věřím, že pro tuto krásnou kresbu v originálních barvách najdete využití. Zatímco já zde u stroje sedím a píši, visí vedle mne na stěně zvětšený letecký snímek Dolní Poustevny a sice ten úsek, po kterém jsem denně chodil od domu č. 231 kolem městského parku do školy. A tak mám starou domovinu stále na dosah a blízko. Přeji Vám zdraví a pevnou důvěru v novém roce a zdraví Vás Erhard Herzig.”

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )