Dolnopoustevenský posel

Poděkování

Autor: uvedeni níže

Upřímně děkuji zastupitelstvu města za přání a finanční dar k narozeninám. Velice si toho vážím.

Jiřina Javorská

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám v našem zármutku projevili upřímnou soustrast nad ztrátou naší drahé maminky Aničky Schmidové.

Za rodinu Beno Pjetaš, Romana, Roman a Robert s rodinami a ostatní.

Jistě nám dáte zapravdu napíšeme-li, že je velmi hezké, starají-li se lidé na základě svého osobního rozhodnutí a nezištně o věci ryze veřejné. Jako například paní Helga Hadrigová, která pečuje o letitý pomník obětem první světové války. Paní Hadrigové patří samozřejmě náš velký dík.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )