Dolnopoustevenský posel

Co možná o Dolní Poustevně nevíte

Autor: rd

“Statistika nuda je, má však cenné údaje,” zpívalo se v jedné písničce 80. let minulého století. A nám nezbývá, než dát textaři plně zapravdu.

A tak právě díky statistice a statistikům například víme, že v Dolní Poustevně trvale žije 1 948 obyvatel, z toho 986 mužů a 962 žen. 1 745 lidí má v Dolní Poustevně české státní občanství, slovenské pět, států EU dva a občanství ostatních zemí (většinou pak vietnamské státní občanství) 113. Co se týče národností - k národnosti české se hlásí 1 546 lidí, moravské jeden člověk, slovenské 58, polské 6, německé 100, ukrajinské 4 a vietnamské 175. A jak jsou na tom lidé v Dolní Poustevně s vírou? Církev římskokatolická má u nás 280 věřících, Církev československá husitská 13, Českobratrská církev evangelická 9, Pravoslavná církev v českých zemích jednoho. Jeden vyznavač se hlásí k Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi a bez vyznání žije v Dolní Poustevně 1 380 lidí.

Podle věku lze usuzovat, že Dolní Poustevna je městem poměrně mladým. Průměrný věk mužů tu dosahuje 33,3 let, u žen pak 36 let. Nejpočetnější věkovou kategorií jsou lidé ve věku 25 až 29 let. V Dolní Poustevně jich v současné době žije 205. Svobodných Dolnopoustevňanů je 878, vdaných nebo ženatých 734, rozvedených 159 a ovdovělých 123. Vysokoškolské vzdělání má 51 občanů města, vyšší odborné a nástavbové 28, úplné střední s maturitou 283, výuční list vlastní 647 lidí a se základním nebo neukončeným základním vzděláním žije v Dolní Poustevně 41 lidí starších 15 let.

Tolik tedy stručný pohled do aktuální dolnopoustevenské statistiky. Musíme samozřejmì uvést, že údaje jsme čerpali z dokumentace Českého statistického úřadu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )