Dolnopoustevenský posel

Vy se ptáte, my odpovídáme

Autor: rd

Bydlím ve Vilémovské ulici a mám tento dotaz: Kdy se dočkáme chodníků? Od doby otevření automobilového přechodu nám byly slibovány. A protože stále nejsou finanční prostředky na městském úřadě, rozesmála mne "omlazovací" kúra Piety. Cena dvě stě tisíc je sice jenom základní, k tomu se připočítá stěhování, práce na novém usazení a uložení (takže cca 500 tisíc). Je to sice zlomek toho, co by bylo potřeba na výstavbu chodníků a tak mě napadá. Není to trochu velký přepych anebo je to jinak? Nebyla možnost zadat restaurační práce třeba umělecké škole, nebo někomu bližšímu? A hlavně levněji?

Zajímá mě ještě další věc. Co žiji v Dolní Poustevně, řeší se tu výstavba koupaliště. Je snad půl století krátký čas na zbudování tohoto odpočinkového místa, když už nejsou k dispozici zlevněné vstupenky do Sebnitz?

Hana Skřápková

Děkujeme čtenářce za dotazy. Oslovili jsme jimi odpovědné lidi na radnici a nyní vám ve stručnosti zprostředkujeme to, co jsme se od nich dozvěděli.

Celý problém je zřejmě v tom, že při rozvoji obce nelze dělat jen jednu věc. Většinou jde o souběh několika souvisejících nebo navzájem se podmiňujících akcí, ladění termínů, stanovení pořadí důležitějších a finančně náročnějších, třeba i strategických, podniků. Zkrátka a dobře. Na výstavbu chodníků i koupaliště si skutečně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Dolní Poustevna se totiž chystá na daleko významnější akci. Na ekologizaci svých vodohospodářských podmínek (kanalizace a ČOV). Má v podstatě neopakovatelnou šanci “sáhnout si” na opravdu velké peníze z EU (cca 110 miliónů korun), které jen tak (lépe řečeno nikdy) sama nevyprodukuje. Jde o akci prioritní, neboť podle EU musí města (pod hrozbou vysokých pokut) čistit do roku 2010 všechny své odpadní vody. A pokud se u nás začne stavět čistírna odpadních vod a poměrně hustá kanalizační síť, musely by stavební stroje nově položené chodníky rozbít. Stejně tak čištění a odvod vody z nového koupaliště by musel doznat změn.

Přesto příprava výstavby chodníků pokračuje. Svědčí o tom třeba fakt, že si už lidé na veřejných deskách mohli v období od 21. července do 5. srpna přečíst příslušné územní rozhodnutí týkající se výstavby chodníků ve Vilémovské a Lobendavské ulici. A ještě douška ke zlevněnému vstupnému. Koupaliště provozují v Sebnitz. A je jen na nich, rozhodnou-li se zvýhodnit vstupným návštěvníky z Dolní Poustevny.

Pojďme k Pietě. Péče o kulturní dědictví přepychem rozhodně není. A navíc zub času hlodá spolehlivě i kámen. Teď činí rozpočet restaurátorských prací necelých dvě stě tisíc korun. Za rok by to mohlo být dvě stě padesát, za dva třeba čtyři sta. Jak jistě víte, město získalo grant Nadace Via. A grant podléhá režimu, který mimo jiné i formou doporučením stanoví, kdo a kde skulpuru opraví.

Těšíme se na další čtenářské dotazy.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )