Dolnopoustevenský posel

Radnice prosí seniory o pomoc

Autor: rd

Město zvažuje zahájení projektových prací na přestavbě bývalého učiliště k. p. Centroflor (ZUŠ č. p. 211) na určitou formu Domu s pečovatelskou službou (obdoba DPS Vilémov). Cílem je zachovat současný provoz městské jídelny a zhodnotit současné, méně využívané ubytovací prostory. S ohledem na aktuální demografický a sociální vývoj ČR je zřejmé, že upravené byty pro starší a zdravotně postižené občany budou v budoucnu více než žádoucí.

Protože půjde o závažné finanční i strategické rozhodnutí města směrované k potřebám především osob důchodového a staršího věku, žádá radnice všechny potencionální zájemce o ubytování v zamýšleném dolnopoustevenském domě s pečovatelskou službou, aby do pátku 24. září 2004 (nejpozději do 11.30 hodin) odevzdali na podatelně (p. Kapustová), popř. vhodili do schránky na budově MěÚ předběžnou žádost o ubytování v plánovaném domě (pouze v tištěné formě).

Na základě počtu předložených žádostí pak zastupitelstvo města rozhodne o dalším postupu. Radnice děkuje občanům za odpovědný přístup.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )