Dolnopoustevenský posel

Karlín se vydá vlastní cestou teplofikace

Autor: rd

Příprava optimální varianty teplofikace Karlína je dalším příspěvkem stávajícího zastupitelstva k rozvoji okrajových částí města.

“Musíme se smířit s tím, že klasický způsob plynofikace Karlína není vzhledem k charakteru lokality a nevelkému počtu potencionálních odběratelů pro Severočeskou plynárenskou přijatelný,” konstatuje starosta města Miroslav Jemelka a dodává: “Proto jsme se rozhodli, že zkusíme najít jiný způsob teplofikace. Pomůže nám v tom Agentura regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Zprostředkuje odbornou firmu, která připraví studii proveditelnosti, a ještě nám přidá na její vypracování sto tisíc korun.”

Podle Jemelky se Karlín musí vydat cestou výstavby kombinovaných tepelných zdrojů. Kombinovaný podle něj bude i způsob financování. “Myslím, že optimální model charakterizuje spojení toku peněz ze Státního fondu životního prostředí, obce a privátních rozpočtů majitelů nemovitostí.”

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )