Dolnopoustevenský posel

Poděkování

Autor: uvedeni níže

Touto cestou ze srdce děkuji za všechny projevy soustrasti, které mi byly útěchou v nejtěžší chvíli mého života.

Marta Válková

Vilémovský chrámový sbor a dirigentka MUDr. Markéta Englerová děkují Zastupitelstvu města Dolní Poustevny za finanční příspěvek na činnost sboru v roce 2005. Peníze sbor použije především na úhradu nákladů spojených s koncertním vystoupením ve slovenské Nitře o letošních Velikonocích.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )