Dolnopoustevenský posel

Poznamenejte si

Autor: rd

Svoz zelených pytlů se tříděným domovním odpadem připadne v měsíci lednu v Dolní Poustevně na pondělky desátého a čtyřiadvacátého. Další termíny v roce 2005 už budou odpovídat klasickému a zaběhnutému “grafikonu.”

Zaměstnanci odpadového hospodářství Městského úřadu v Dolní Poustevně vzkazují lidem, že v případě potřeby mohou k uložení separovaného odpadu využít barevně označených sběrných nádob.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )