Dolnopoustevenský posel

SČE: Reklamy a ukazatele musejí dolů

Autor: (ně)

Vzhledem k tomu, že stále častěji dochází ke zneužívání podpěrných bodů elektrického vedení tím, že na tyto podpěrné body jsou nelegálně umisťovány reklamy, ukazatele a jiná komerční zařízení či předměty, vyzývá Severočeská energetika Děčín, a. s. všechny majitele, kterým uvedené předměty patří, aby je nejpozději do 28. února 2005 demontovali a zařízení SČE uvedli do původního stavu.

Po uvedeném datu provedou pracovníci společnosti demontáž a zajistí následnou likvidaci reklamních tabulí, ukazatelů a jiných komerčních předmětů. Demontovaný materiál bude zlikvidován bez nároku na náhradu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )