Dolnopoustevenský posel

Vybíráme z jednání zastupitelstva

Autor: rd

Poslední zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevny v roce 2004 nepostrádalo zajímavé programové body. Přibližme si alespoň dva.

Zastupitelé například posoudili, projednali a schválili návrh smlouvy, který dolnopoustevenské samosprávě předložila Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe v Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je zhotovení studie proveditelnosti “Zlepšení kvality ovzduší a možné využití obnovitelných zdrojů v Dolní Poustevně, části Karlín.” Studie doporučuje v uvedené části města využívat tepelná čerpadla a solární kolektory. Za dokument zaplatí Dolní Poustevna agentuře sto tisíc korun.

Zastupitelé se také zabývali “ministerskými” podklady. Pročítali rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o registraci akce Europrojekt Dolní Poustevna. “Zastupitelstvo schválilo návrh podepsat se zhotovitelem, jímž je společnost 3 L studio Česká Lípa, smlouvu, na základě které vznikne projektový záměr s vyhledávacími studiemi i potřebnými přílohami k žádosti města o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie pro město Dolní Poustevnu,” vysvětlil starosta města Miroslav Jemelka.

Dodal, že o dotace bude Dolní Poustevna usilovat prostřednictvím jednotlivých projektů. Budou jimi kupříkladu rekonstrukce evangelického kostelíka, vybudování naučné stezky Malé kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí a v neposlední řadě také projekt výstavby dětského hřiště za Národním domem.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )