Dolnopoustevenský posel

Vy se ptáte, my odpovídáme

Autor: rd

Čtenářka Hana Skřápková se na redakci Poustevenského posla obrátila s dalším, tentokráte sportovně laděným, dotazem.

“Je konec roku a zajímalo by mě, stejně jako další lidi z Dolní Poustevny, kolik finančních prostředků se vložilo do tělovýchovné jednoty za rok 2004, včetně rekonstrukce sportovní haly, nákladů na služby, elektrickou energii apod. Náklady můžete rozčlenit na fotbal, tenis, volejbal, hokej.” O odpověď se tentokrát s laskavým dovolením postarám sám (i vzhledem k “technologickému času” výroby lednového vydání, které bývá vždycky o něco složitější a prosincově komplikovanější).

Rozpočty oddílů dolnopoustevenské TJ nejsou zcela určitě tajné a ve výročních zprávách se kapitole “hospodaření” věnuje vždycky značná pozornost. Pokusím se tedy výroční zprávy od předsedů jednotlivých oddílů získat (i tímto je už prosím o doručení kopií výročních zpráv redakci, třeba prostřednictvím paní Kapustové v sekretariátu MěÚ) a nejdůležitější informace z nich získané čtenářům postupně předložit.

Peníze, jimiž radnice v Dolní Poustevně sport podporuje, podléhají veřejné kontrole samosprávy a je možné je snadno “vysledovat” i v oficiálních dokumentech (rozpočet města, zápisy ze zasedání) zastupitelstva) města. A ještě krátce ke sportovní hale. V posledních vydáních jsme se její rekonstrukci věnovali poměrně dost. Zcela určitě jsme se zmínili o nákladech s rekonstrukcí spojených, stejně jako o ekonomice využívání haly jednotlivými sportovními oddíly.

Jaromír Kulhánek

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )