Dolnopoustevenský posel

Stížnost úředníci Pozemkového fondu ČR „ztratili“

Autor: rd

„Nemůžeme používat cesty v lokalitě Špičáku nedaleko Nové Vísky a směrem k Maxově boudě. Zaměstnanci společnosti Biopotraviny Velký Šenov je na některých místech přehradili drátem ohradníků pastvin.“ Tak zhruba takového obsahu byly stížnosti lidí z Horní Poustevny adresované Městskému úřadu v Dolní Poustevně a redakci Poustevenského posla v průběhu měsíce listopadu. Sami jsme se přesvědčili, že stěžovatelé měli pravdu.

Ředitel společnosti Břetislav Bican uvedenou kritiku označil za oprávněnou a redakci Posla přislíbil, že drát ohradníků z cest v dohledné době zmizí. „V současné době v těchto lokalitách stejně nepaseme,“ poznamenal Bican. „Rád bych ale využil příležitosti a na oplátku vyzval lidi z Horní Poustevny, aby nám ohradníky neničili. Způsobují nám materiální škody a navíc tímto počínáním mohou zapříčinit nekontrolovatelný a nežádoucí pohyb dobytka,“ dodal Bican.

Eva Pažoutová z odboru správy majetku dolnopoustevenského městského úřadu uvedla, že se obdobnými stížnostmi lidí z Horní Poustevny odbor zabýval už v létě. „Obrátili jsme se na Pozemkový fond ČR se žádostí, aby společnost Biopotraviny coby nájemce pastvin donutil k neprodlené úpravě kravami poničené místní komunikace v katastru Horní Poustevny. A dále, aby firmu vyzval k zamezení spásání travin dobytkem v bezprostřední blízkosti tamního vodojemu a vodních zdrojů v majetku města,“ vysvětlila Pažoutová. A výsledek? „Před několika dny jsme naši stížnost ze srpna letošního roku posílali na pozemkový fond znovu. Úředníci ji prý nemohou najít,“ povzdechla si Eva Pažoutová.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )