Dolnopoustevenský posel

Železniční hraniční přechod - už finále?

Autor: rd

Vše směřuje k tomu, aby v roce 2007 projely první vlaky železničním hraničním přechodem Dolní Poustevna - Sebnitz. Dolnopoustevenská samospráva má totiž k dispozici materiál ministra vnitra Františka Bublana pro blíže neurčenou schůzi vlády, a právě z tohoto dokumentu výše uvedené tvrzení jednoznačně vyplývá. Společně s dolnopoustevenským železničním přechodem má být v našem regionu otevřen i železniční hraniční přechod Varnsdorf - Grosschönau.

V souvislosti s železnicí v Dolní Poustevně se v dokumentu uvádí: „Železniční spojení mezi městy Dolní Poustevna a Sebnitz exitovalo téměř 50 let. Od roku 1945 až do současné doby je toto spojení přerušeno. Obnovením se pro občany Šluknovského výběžku, kteří navštěvují oblast Děčína za účelem vyřizování úředních, pracovních nebo zdravotních věcí, či chtějí-li pokračovat v jízdě po železnici s návazností na dálkovou dopravu do vnitrozemí na české i německé straně, značně zkrátí vzdálenost a zvýší dostupnost. Městu Dolní Poustevně, které leží v blízkosti turisticky mimořádně atraktivní oblasti Českosaského Švýcarska umožní železniční spojení především oživení turistiky a zachová ekologické podmínky. K obnovení železničního spojení byla uzavřena dohoda všech zúčastněných subjektů o komplexním finančním zajištění projektu, a to na české i německé straně. Náklady na rekonstrukci nádražní budovy a služebních místností pro policejní orgány ČR a SRN jsou předpokládány ve výši cca 13 milionů Kč a budou hrazeny provozovatelem, tj. Českými drahami. S otevřením železničního hraničního přechodu se počítá v letech 2006 - 2007 pro železniční nákladní i osobní dopravu“.

Tuto veskrze optimistickou zprávu ale hatí neoficiální informace z Ústeckého kraje. Podle ní nemá krajská samospráva zájem na dalším fungování regionální tratě Krásná Lípa - Panský a ČD ji bez krajské dotace samy provozovat nebudou. „Přemýšlím o tom, jak to vysvětlíme našim partnerům v Sasku. Společně už léta usilujeme o rozvoj železniční dopravy v příhraničí a pak přijde jedno neuvážené administrativní rozhodnutí, které celý proces naruší a znehodnotí. Prostřednictvím Sdružení pro rozvoj Šluknovska budeme na kraji intervenovat,“ říká rozhodně starosta města Miroslav Jemelka.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )