Dolnopoustevenský posel

Veřejná sbírka pro Agenturu Pondělí

Autor: Kamila Staňková

S cílem zajistit vybavení a provoz terapeutické dílny se občanské sdružení Agentura Pondělí účastní 3. ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Sbírka je pořádaná Nadací Euronisa a její přenosná kasička je po Krásné Lípě a Rumburku umístěna i ve Šluknově.

Agentura Pondělí nabízí od svého vzniku v roce 2001 službu podporovaného zaměstnávání a od roku 2005 program sociální rehabilitace. Oba jsou určeny lidem se zdravotním postižením, ať už se jedná o mentální, smyslové, tělesné či duševní.

Podporované zaměstnávání je služba nabízející podporu při vyhledávání a udržení si práce na otevřeném pracovním trhu. Program sociální rehabilitace je naplňován činností denního centra, kam přicházejí klienti a podle svých potřeb se pomocí asistence učí novým dovednostem. Jsou to běžné denní činnosti sebeobsluhy jako vaření, nákupy, úklid, péče o sebe sama, ale i orientace ve městě či dovednost obhájit si svá práva. Kromě toho se klienti v denním centru věnují nácviku pracovních dovedností, ať už při výrobě svíček či při práci se dřevem. „Na vybavení a provoz právě této terapeutické dílny bychom rádi použili  výnos veřejné sbírky “ sděluje Monika Lampová, vedoucí Agentury Pondělí. „Pokud nás budete chtít podpořit, kasička sbírky nazvané Pozvedněte slabé! je umístěna na šluknovském náměstí v prodejně potravin pánů Doležala a Schneidera, kterým tímto děkujeme. Děkujeme i za vaši případnou podporu. Více na telefonu 724 241 794.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )