Dolnopoustevenský posel

Podívejte se na www.policiedecin.net

Autor: plk. František Pelant, ředitel OŘ PČR Děčín

Vedení Okresního ředitelství Policie ČR v Děčíně pocítilo potřebu přiblížit se více spoluobčanům a vytvořit odpovídající prezentaci policejní práce v okrese Děčín. Jako efektivní se jevilo informovat veřejnost pomocí internetových stránek. Využití této formy komunikace s občany jistě povede k odstranění některých komunikačních bariér.

Cílem prezentace je zpřístupnění relevantních informací co nejširšímu okruhu občanů, a to nezávisle na mediálně zprostředkovaných informacích, umožnění nalezení požadované informace v kteroukoliv dobu, poskytnutí komunikačního nástroje, jehož pomocí mohou občané vznášet dotazy, připomínky, návrhy i kritiku v oblastech bezpečnosti a policejní práce,vytvoření odpovídající prezentace policejní práce.

Příslušná internetová adresa je: www.policiedecin.net nebo www.mvcr.cz/rs_atlantic/project. Na stránkách ministerstva vnitra též zájemci najdou informace o kriminalitě mládeže v rámci policejního Severočeského kraje a jiné další údaje.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )