Dolnopoustevenský posel

I malochovatelé drůbeže by měli vědět a znát

Autor: rd

Státní veterinární správa doporučuje chovatelům drůbeže dodržovat opatření proti vzniku ptačí chřipky - aviární influenzy v jejich chovech.

V platnosti je zákaz dovozu drůbeže, ptáků, vajec a neošetřeného peří ze zemí s výskytem nemoci. Doporučuje se zamezení vstupu do chovů nepovoleným osobám, zasíťování oken a větracích otvorů a užívání dezinfekčních rohoží před vstupy do chovných prostor. V případě hromadného úhynu drůbeže nebo i volně žijícího ptactva se doporučuje nahlásit tuto skutečnost příslušné krajské nebo okresní hygienické stanici nebo veterinární správě. Chovatelům drůbeže se dále doporučuje každodenní kontrola zdravotního stavu drůbeže (příznakem je např. nechutenství) a nosnosti. V případě zjištěných potíží je třeba telefonovat na číslo 475 315 932 (Dana Pavelková, odbor ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj).

Státní veterinární správa dále upozorňuje: původce nákazy je citlivý k běžným dezinfekčním prostředkům (chlorové preparáty, např. SAVO). Virus se šíří kapénkovou infekcí (riziko lze podstatně snížit řádným odvětráním i vysokou úrovní stájové zoohygieny). Na odolnost proti onemocnění má vliv kvalita výživy chované drůbeže. Výskyt onemocnění je pravděpodobnější tam, kde je překročena optimální kapacita stáje. Je třeba získávat informace o zdravotním stavu drůbeže chované v sousedství farem, především v malochovech. Je nutné sledovat stav ošetřujícího personálu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )