Dolnopoustevenský posel

Úředníci se vzdělávají a skládají zkoušky

Autor: odbor SM MěÚ

Víte, jak jsou Městským úřadem v Dolní Poustevně plněna ustanovení zákona o úřednících územních samosprávných celků (ÚSC)? Pokud ne, seznamte se s následujícími řádky.

Citovaný zákon ukládá mimo jiné povinnosti související se vzděláváním úředníků. Vstupní vzdělání podle § 19 je např. úředník povinnen ukončit nejdéle do tří měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Tuto podmínku již splnili pracovníci odboru správy a majetku Vilém Madunický a Markéta Secká.

Podle § 21 zákona o úřednících správní činnosti stanovené prováděcím předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Ta se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Úspěšnými absolventy této zkoušky a vlastníky osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti jsou Josef Kohout a Eva Pažoutová, a to v oblasti správního rozhodování a silničního hospodářství. Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Josef Kohout rovněž absolvoval v souladu s § 27 zákona o úřednících ÚSC vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů.

Ale tím to nekončí. Podle § 20 téhož zákona jsou úředníci povinni podstupovat průběžné vzdělávání, které zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků. Takže nejen práce šlechtí člověka, ale je třeba se i učit a učit.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )