Dolnopoustevenský posel

Upozornění úřadu práce

Autor: rd

Úřad práce v Děčíně, odbor státní sociální podpory upozorňuje rodiče, že zákonem o státní sociální podpoře se s účinností od 1. ledna 2006 mění ustanovení § 30 odst. 3 písmeno a).

Toto ustanovení vylučuje možnost návštěvy mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci pro dítě starší tří let. Pět kalendářních dnů návštěvy předškolního zařízení je nadále umožněno jen dětem, které nedosáhly tří let věku. Dnem dovršení tří let věku, umožňuje navštěvovat dětem mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku nejvýše čtyři hodiny denně.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )