Dolnopoustevenský posel

Letos bude ve hře skoro třicet milionů

Autor: rd

Město Dolní Poustevna bude s největší pravděpodobností už koncem března (dříve to nebylo možné vzhledem k absenci závazných ukazatelů státního rozpočtu) znát oficiální skladbu a výši svého letošního rozpočtu. Potvrdil to starosta města Miroslav Jemelka. Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný a jeho příjmová i výdajová část dosahuje výše 29 milionů a 900 tisíc korun.

Nejvyšší příjmy města zajistí podle návrhu rozpočtu všechny typy daní z příjmů a daň z přidané hodnoty. Celkem to bude16 milionů a 880 tisíc korun. Významným příjmem budou také vybrané poplatky za provoz výherních hracích přístrojů - 723 000 Kč, správní poplatky za výherní hrací přístroje - 660 000 Kč a příjmy z daně z nemovitosti - 400 000 Kč. Rozpočtová kapitola bytové hospodářství počítá s příjmem 5 120 000 Kč, kapitola sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů s příjmem 550 000 Kč a lesní hospodářství s příjmem ve výši půl milionu korun.

Nejvyššími položkami ve výdajové části rozpočtu jsou činnost místní správy - 6 100 000 Kč, kapitoly bytové hospodářství - 5 530 000 Kč, školství - 3 070 tisíc Kč, odvádění a čištění odpadních vod - 2 620 000 Kč, územní rozvoj/Karlín - 1 300 000 Kč a kapitola příspěvky organizacím - 1 138 000 Kč. Jen pro zajímavost uvádíme i částku, kterou rozpočet města hodlá v letošním roce vydat na chod Poustevenského posla. Je to přesně 150 tisíc korun.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )