Dolnopoustevenský posel

Vy se ptáte, my odpovídáme

Autor: rd

“Vážený pane Kulhánku, jednu otázku do rubriky Vy se ptáte, my mlžíme: Kdy bude konečně v Dolní Poustevně bankomat? Děkuji Skřápková.

Tuto rubriku jsem úmyslně takto nazvala, neboť s odpovědí na jakýkoliv dotaz nejsem vůbec spokojená. Několik místních obyvatel mi dalo k nahlédnutí Lipovské noviny, ročník X, číslo 2, únor 2005, kde je jednoduše a velice přehledně uveden “Rozpočet SK Lipová” na rok 2005. Byla bych velice ráda, kdyby mi tímto vzorem bylo odpovězeno na můj dotaz z lednového vydání PP. Nehledě na skutečnost, že účetní MÚ by toto měla sdělit “z fleku”. Proto se domnívám, že něco není OK, proto to mlžení a oddalování. Pokud máte tento rozpočet TJ Dolní Poustevna připraven do tohoto čísla - předem děkuji.” Tolik z dopisu naší pravidelné čtenářky Hany Skřápkové a teď odpověď(i):

O bankomatu v Dolní Poustevně jsem shodou okolností nedávno přemýšlel také (jistě ale o něm přemýšleli i jiní). V této otázce jste mě (nás) předběhla. Bankomat by Dolní Poustevně rozhodně slušel. Otázkou ale zůstává, zda si to myslí i bankovní domy (ČS, GE Money Bank, KB, ČSOB), které už město několikrát oslovilo. Naposled na konci roku 2004. Jistou šanci dala lidem v Dolní Poustevně Česká spořitelna. Nové bankomaty neinstaluje, ale přemisťuje ty méně využívané, zejména z větších měst. A jeden takový bankomat má ČS v Děčíně. Pokud ho tedy přemístí (zástupci spořitelny ale neřekli kdy), bude to údajně přednostně do Dolní Poustevny. Městský úřad už vytipoval i vhodné místo. Bankomat by byl umístěn v přízemí budovy loutkového divadla.

A teď k tomu dalšímu. Hodnocení odpovědí na jakékoliv dotazy, nejen ty vaše, je a vždycky bude subjektivní. Vám se zdají odpovědi nedostatečné, autorům odpovědí a některým čtenářům zase dostatečné. Kopii Lipovských novin s rozpočtem tamního fotbalového klubu jsem viděl. Děkuji za její zaslání. Graficky velmi nevkusné, otázkou zůstává i vlastní informační hodnota. Kolik čtenářů Lipovských novin právě tuto informaci žádá, skutečně nevím. Myslím si ale, že jich mnoho nebude. Domnívám se totiž, že noviny obecně by měly čtenářům nabízet více než suché statistické přehledy. Pokud opravdu chcete znát rozpočet TJ Dolní Poustevna rychle a hned, nečekejte na odpověď v pomalém měsíčníku a vypravte se za lidmi, kteří rozpočet sestavují nebo znají. Nikdo vám ho tajit nebude. Taky proč. Rozpočet TJ na rok 2005 ani její výroční zprávu za rok 2004 ještě nemám, byť jsem o ně už prostřednictvím Posla požádal. Mohu vám ale sdělit, že v návrhu rozpočtu města na rok 2005 je v kapitole “Tělovýchovná činnost/hala” v položce příjmy uvedena částka 66 tisíc korun a v položce výdaje 220 tisíc. Na detaily této položky, případně navrhovat její úpravu směrem dolů či nahoru, se můžete zeptat přímo při veřejném jednání zastupitelstva, které bude rozpočet už v dohledné době projednávat a schvalovat. Nehledě k tomu, že otázkami financí ze zabývá kterékoliv zasedání zastupitelstva města. Informace získáte i ze závěrečného účtu města za rok 2004, který je od 15. února zveřejněn na deskách městského úřadu.

Jaromír Kulhánek

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )