Dolnopoustevenský posel

Jednacím jazykem výboru bude čeština

Autor: rd

Město Dolní Poustevna připravuje zřízení výboru pro národnostní menšiny. Podle starosty města Miroslava Jemelky tak samospráva činí přesně podle platné legislativy.

“Obec, v jejímž obvodu žije podle výsledků posledního sčítání lidu alespoň deset procent lidí hlásících se k jiné národnosti než české, musí zřídit výbor pro národnostní menšiny,” vysvětlil Jemelka. Dodává, že předsedou výboru bude člen stávajícího zastupitelstva, členy pak zástupci národnostních menšin, pokud budou mít zájem spoluvytvářet tento orgán samosprávy. “Členy tohoto výboru mohou být i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona,” řekl ještě Jemelka.

Současně vyzval příslušníky jednotlivých národnostních menšin žijících v Dolní Poustevně, jde např. o Vietnamce, Němce, Slováky, Poláky, Nizozemce či Ukrajince, aby mezi sebou zvolili delegáta, který bude jejich zájmy ve zmíněném výboru zastupovat. “Měl by ale dobře zvládat češtinu. Jednacím jazykem výboru je totiž podle zákona naše mateřština,” uzavřel starosta města Miroslav Jemelka.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )