Dolnopoustevenský posel

Měli by u toho být. Kdo? Naši malí literáti!

Autor: rd

Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují šestý ročník literární soutěže pro děti Drápanda 2005. V propozicích soutěže se mimo jiné uvádí:

Soutěž je určena dětem šestých až devátých tříd základních škol a věkově srovnatelných tříd víceletých gymnázií. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 6. - 7. třídy, 8. - 9. třídy (nebo věkově srovnatelné třídy víceletých gymnázií). V každé věkové kategorii bude hodnocena zvlášť próza a poezie. Příspěvky (povídky, básničky, reportáže) musí být původní, dosud nepublikované. Tématika je libovolná.

Přijaty budou pouze práce psané na stroji nebo na počítači. Je nutné dodržet klasickou normu, tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádku. Na PC velikost písma 14 a řádkování 1,5. Povídky či reportáže nesmějí být delší než 3 strany formátu A4 (psáno po jedné straně listu). Do kategorie poezie zašlete 3 - 5 básniček, každou na samostatném listě. Nezasílejte opsané příspěvky a typické slohové práce. Kolektivní a nečitelné práce nebudou do soutěže přijímány.

Na zvláštní papír uvede soutěžící tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, adresu školy a třídu. Obálku se soutěžními příspěvky a osobními údaji zašlete nejpozději do 2. dubna 2005 (platí razítko pošty) na adresu: Městská knihovna, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf. Na opálku napište zřetelně DRÁPANDA. Příspěvky, které nebudou vyhovovat organizačním podmínkám soutěže, nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky vyřazeny.

Kalendář Drápandy 2005: Vyhlášení: leden - březen 2005, uzávěrka: 2. dubna 2005, vyhlášení výsledků: 11. června 2005, vydání sborníku vybraných příspěvků: prosinec 2005.

Takže neváhejte, naši milí a mladí autoři. Redakce Poustevenského posla má s varnsdorfskou městskou knihovnou úzké vztahy a tak se klidně může stát, že některý z vašich příspěvků otisknou i dolnopoustevenské městské noviny.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )