Dolnopoustevenský posel

Města chtějí více spolupracovat

Autor: rd

Spolupráci měst Sebnitz a Dolní Poustevny se na svých stránkách věnoval 11. února 2005 saský deník Sächsische Zeitung. Naše redakce zmíněný článek získala a přetiskuje ho včetně titulku (viz výše). V článku se uvádí:

“Zástupci měst Sebnitz a Dolní Poustevny se prvně setkali u velkého stolu, aby si vytýčili cíle nadcházející společné práce. Informovali o tom starostové Mike Ruckh (CDU) a Miroslav Jemelka (SNK). Zástupci obou měst si nejprve zvolili pracovníky , kteří se v budoucnu budou věnovat společným cílům. Spolupráce byla potvrzena smlouvou mezi městy již 1. května 2004 u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie. Tím byl vytvořen základ pro další rozhovory. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny, které se budou zabývat následujícími tématy: infrastrukturou, turismem, hospodářstvím a školstvím. Zástupci obou měst věří ve větší spolupráci, v první řadě v rozšíření komunálních kontaktů. Např. počítají se setkáváním občanů obou měst, výměnu informací a zkušenosti z různých oblastí lidské činnosti.”

S uvedeným textem se seznámili i zástupci dolnopoustevenské samosprávy. S obsahem souhlasí, podotkli ale, že na únorové setkání zmíněných pracovních skupin přišli Němci zcela nepřipraveni. Byli to naopak lidé z Dolní Poustevny, kteří své kolegy ze Sebnitz “zasypali” nápady a projekty. Hovořili s nimi například o čištění odpadních vod, plynofikaci, restauraci kamenných památek či výstavbě domu “podporovaného” bydlení pro seniory a mladé rodiny.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )