Dolnopoustevenský posel

Nový průkaz pro některé živnostníky

Autor: rd

Živnostenský úřad Městského úřadu v Rumburku upozorňuje podnikatelskou veřejnost, že došlo ke změně zákona o živnostenském podnikání. O co jde?

Živnostenská oprávnění vydaná před prvním lednem 2004 pro provozování živnosti ohlašovací vázané - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - se považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Živnostenský úřad je povinen do 1. ledna 2006 po projednání s podnikatelem jeho dosavadní živnostenské oprávnění nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle nové úpravy. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Všem držitelům zmíněného živnostenského oprávnění zašle úřad dopis se stanovením termínu projednání a provedení změny. Reagovat ale mohou i příslušní podnikatelé sami. Schůzku si mohou dohodnout sami. A to na telefonních číslech 412 356 277, 412 356 675 nebo 412 356 674.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )