Dolnopoustevenský posel

Letní pauza, čas na práce ve školách

Autor: rd

Čas prázdnin mnohé samosprávy využívají k obnově škol a školských zařízení. Dolnopoutevenská není výjimkou.

“Probíhá kompletní rekonstrukce šaten v budově prvního stupně, oprava podlah ve třech třídách objektu druhého stupně základní školy a obnova plotu areálu mateřské školy,” vypočítává starosta města Miroslav Jemelka a dodává, že u mateřinky ještě četa pracovníků začala s výstavbou parkovací plochy pro několik osobních automobilů.

“Navíc zastupitelstvo města odsouhlasilo uvolnění sedmi set tisíc korun na zahájení přestavby čísla popisného 192 ve Vilémovské ulici, kam by se měly přestěhovat z Horní Poustevny Soukromé speciální školy Gabriely Palachové,” pokračuje Jemelka. Na otázku, bude-li to stačit, neboť objekt po dobu nejméně pěti let nikdo nevyužíval, odpovídá: “Uvedená suma je vyčleněna pro letošní rok. Další peníze, celkově přestavba objektu pro potřeby školy vyjde na více než dva miliony korun, se pokusíme získat cestou dotací. Zastupitelstvo je srozuměno s tím, že investici bude jmenovaná privátní škola splácet prostřednictvím nájemného”, konstatuje Jemelka.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )