Dolnopoustevenský posel

Jednoduchá metoda, přesvědčivý výsledek

Autor: rd

Výzkum hustoty dopravy v Dolní Poustevně. Dva archy formátu A4 a množství zajímavých informací. Jinak nápad a práce žáků osmé třídy Základní školy v Dolní Poustevně ještě před odchodem na prázdniny.

Den sledování: 10. června 2005, čas: 8.15 až 8.45 hodin, místo: křižovatka u hranic, použitá metoda: sledování proudů dopravy za prvé) od hraničního přechodu směr Vilémov, za druhé) od hraničního proudu směr Lobendava a za třetí) od Lobendavy do Vilémova, způsob sledování: dvanáct žáků rozdělených do dvou skupin počítalo auta v obou směrech daného proudu. Při tom se pokusili zachytit i obsazenost jednotlivých automobilů osobami. A výsledky? Citujeme přímo ze zprávy:

“Za uvedený časový interval projelo křižovatkou - a tedy i městem - 155 vozů, ve kterých cestovalo 250 lidí. Vzhledem k tomu, že noční provoz je na zdejších silnicích prakticky nulový, lze považovat počet aut, která městem projedou od 7. do 20. hodiny za počet odpovídající celodenímu provozu. Denně tedy městem projede 7 440 aut s 12 000 pasažéry. Ročně to je 2 715 600 motorových vozidel a 4 380 000 lidí. Shoda s oficiálními údaji: Podle měření na hraničním přechodu projelo městem za rok 2004 1 300 000 aut směrem ze SRN do Čech a stejný počet opačným směrem, tedy 2 600 000 vozidel. Závěr: Vysokému dopravnímu zatížení města neodpovídá stav chodníků. Od školy k hranicím musí chodec čtyřikrát přejít silnici, chce-li jít stále po chodníku. Od hranic k Izopolu nejsou chodníky vůbec.”

Punktum? Ale vůbec ne. Žáci i se svým pedagogem výsledky dopravního výzkumu osobně předali starostovi města. A ten s nimi seznámil své spolupracovníky a zastupitele. Určitě je vezmou v úvahu až budou projednávat dopravní koncepci Dolní Poustevny.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )