Dolnopoustevenský posel

Kdo má hůl, je zdráv

Autor: Jaroslav Míšek

Především musím poděkovat jménem Svazu tělesně postižených za finanční pomoc MěÚ v Dolní Poustevně určenou na rekondiční pobyt v Jánských Lázních. Pobytu v romantickém prostředí se zúčastnilo sedm lidí od nás. Léčivá síla přírody se nachází v sevřeném údolí na úpatí Černé hory v Krkonoších. Dva hlavní prameny vyvěrají vodu teplou 27 stupňů z hloubky až 1 400 metrů.

Teď se ale vrátím k názvu článku. Člověk, pacient, si tady začne vážit svého zdraví. Uvědomuje si, že může chodit, dýchat a radovat se z rozkvetlé louky, bublání potůčků, naslouchat větru v korunách stromů, probouzet se při šveholení ptáků. Mnoho lidí je o některé požitky ochuzeno, neboť jsou nuceni trávit svůj život na invalidním vozíku. Celé město, kavárny, cukrárny i restaurace jsou bezbariérové, ale vlastní nohy - třeba i s holí, jsou nenahraditelné. Dvojnásob to platí v hornatém a zalesněném prostředí Krkonoš. Mnoho okouzlujících procházek po lesních stezkách, strmých stráních a sběru lesních plodů je těmto lidem odepřeno. Nicméně pohled na vitalitu vozíčkářů musí v každém vyvolat chuť do života a potřebu vážit si svého zdraví. Být vděčen za to, že chodí.

Někoho možná zaujme něco z historie Jánských Lázní. Doba objevení léčivých termálních pramenů se různí podle fantazií dávných kronikářů. Jedni tvrdí, že prameny objevil v roce 1006 Jan z Chockova. Druzí zase, že je objevili až mnohem později hledači drahých kovů. Teplá voda byla považována za zázračnou. Koupal se v nich například v roce 1451 papežský legát Aenae Silva - pozdějí papež Pius II. Na vzniku skutečných lázní má ale zásluhu Adolf Schwanzenberk, který v roce 1675 postavil první lázeňskou budovu, mlýn a krčmu. G. H. Hetmayer zase vypracoval první učené pojednání o zřídle. V roce 1931 byla v Jánských Lázních otevřena první evropská léčebna dětské obrny, a to po převzetí zkušeností a vzoru lázní Warm Springs v USA. Tyto lázně se také specializovaly na léčení následků po obrnách. V současné době se tam léčí především choroby nervové, nemoci pohybového aparátu a rehabilitují stavy po popáleninách.

Jako jisté závěrečné motto musím uvést, že rekondičních pobytů v Jánských Lázních se účastní i lidé vysokého stáří. Jejich elán, využívání moderních informačních technologií, internetu nevyjímaje, jsou obdivuhodné.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )