Dolnopoustevenský posel

Bacha na Horní Poustevnu č. 152!

Autor: rd

Toulaví a bezprizorní psi. Může se zdát, že na tomto poli dolnopoustevenská samospráva mnoho nedělá, ale opak je (samozřejmě v rámci možností platné legislativy) pravdou. Svědčí o tom nejen zřízení provizorních záchytných kotců a personální obsazení odborné “odchytové” služby, o které jsme už nejednou psali, ale také dokument Policie ČR - referátu CPP, který redakce Poustevenského posla nedávno získala. Vybíráme z něj:

“Město Dolní Poustevna oznámilo policii přestupek proti pořádku v územní samosprávě. Přestupku se měli dopustit chovatelé psů v domě č. p. 152 v Horní Poustevně. Psi volně pobíhají po okolí, obtěžují a ohrožují občany a řidiče projíždějících vozidel. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se jedná hlavně o dva psy, křížence vlčáků, a jednoho belgického ovčáka. Jeden kříženec vlčáka patří V. S., zbylí dva psi J. K. Obě jmenované (zveřejňili jsme pouze iniciály - pozn. red.) přiznaly, že jejich psi volně pobíhají bez dozoru po okolí. Bylo zjištěno, že pes V. S. napadl a porazil na zem tříletého chlapce na terase před kadeřnictvím u hotelu Zelený dům, a že zakousl slepice paní B. na jejím pozemku.

V průběhu šetření přestupku došlo k dalším incidentům. 4. 6. 2005 byli dva psi J. K. zajištěni paní K. na jejím pozemku a poté byliodchyceni a odvezeni do městských kotců. 11. 6. 2005 byla cestou z práce na hlavní silnici v Horní Poustevně v blízkosti domu č. p. 152 napadena slečna H. z Dolní Poustevny dvěma velkými psy nezjištěné rasy. Psi volně pobíhali po silnici spolu s dětmi rodiny S. Psi napadené při útoku roztrhali nohavice kalhot a poranili na nohou tak, že musela vyhledat lékařské ošetření.

Výše uvedeným jednáním byla naplněna skutková podstata přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Přestupek projedná příslušný správní orgán - MěÚ Šluknov.”

V souvislosti s výše uvedeným dolnopoustevenskou veřejnost vyzýváme, aby pohyb všech bezprizorních psů neprodlenně hlásili zaměstnancům městského úřadu. Sama radnice bude pokračovat v kontrolách dodržování příslušné obecně závazné vyhlášky a pokutovat přestupky, a to v řádu až tisíců korun. V samotném závěru ještě apel na všechny poustevenské chovatele (i když v Horní Poustevně č. 152 to asi na rodnou půdu nepadne): hlídejte si své psy. A varování chodcům a cyklistům: bacha na Horní Poustevnu 152!

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )