Dolnopoustevenský posel

Z Dolní Poustevny telegraficky

Autor: rd
  • V historicky první školské radě Soukromých speciálních škol Gabriely Pelechové v Horní Poustevně zasednou Jana Válková coby zástupce pedagogů, Romana Štěpánková jako zástupce žáků a Miroslava Steckerová bude hájit zájmy zřizovatele školy. Volby se uskutečnily 23. listopadu a 5. prosince 2005.
  • Voda, kterou v Dolní Poustevně pijeme a používáme z veřejného zdroje je zdravá a nezávadná. Potvrdily to výsledky rozborů, které provedly Severočeské vodovody a kanalizace Teplice. S detailními výsledky se zájemci mohou seznámit na příslušném odboru městského úřadu.
  • Zastupitelstvo města odsouhlasilo ceny paliva vyrobeného v samovýrobě v městských lesích. Za palivo jehličnaté a listnaté měkké zaplatí zájemci 200 Kč za průměrný metr a 250 Kč za průměrný metr paliva listnatého tvrdého. Není bez zajímavosti, že ceny paliva získaného v městských lesích nebyly po dobu deseti let téměř navýšeny.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )