Dolnopoustevenský posel

Policejní přání a také dobré upozornění

Autor: kpt. Karel Nový

Policie ČR, Referát cizinecké a pohraniční policie v Dolní Poustevně přeje všem čtenářům Poustevenského posla šťastný, úspěšný a bezpečný rok 2006. Zároveň si také dovoluje občany upozornit na změny ve způsobu používání občanských průkazů při překračování státních hranic.

1. ledna 2006 nabývá účinnosti nové znění zákona o cestovních dokladech, podle kterého mohou občané České republiky použít k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad občanský průkaz se strojově čitelnou zónou (t. j. občanský průkaz vydaný po 16. 8. 2000), pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Oddělenou částí se rozumí odstřižení některého z rohů. V praxi to znamená, že použití starších typů občanských průkazů a občanských průkazů s odděleným rohem nebude možné nadále jako cestovní doklad používat.

Občané, kteří vycestovali do zahraničí před 1. lednem 2006 se mohou při návratu do České republiky prokázat všemi druhy občanských průkazů.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )