Dolnopoustevenský posel

Líbí se kostel i výkladní skříně

Autor: Členky Dámského klubu

Na prosincovém setkání Dámského klubu jsme se tak trochu zamýšlely nad předvánoční a vánoční výzdobou našeho města.

Křesťanská literatura charakterizuje krásné čtyři týdny v závěru roku jako upomínku na lásku Boha Otce, který seslal na svět svého Syna - Spasitele. V tomto období adventu si lidé připomínají tuto skutečnost nejen tak nějak hezčími vztahy, ale i výzdobou, která doplňuje celkovou vánoční atmosféru. Myslíme si, že právě tato výzdoba, která přispívá k celkové atmosféře, je mnohem vkusnější než v minulých letech a odpovídá duchu tohoto krásného času.

Zvláště bychom chtěly ocenit nápad s nasvícením kostela sv. Archanděla Michaela, vznikla tak další „dominanta“ tohoto období v Dolní Poustevně. Uznání si zaslouží i české obchody, jejichž výzdoba byla vkusná, působivá a skutečně vánoční. Pochválit bychom chtěly, a jsou s námi zajedno i návštěvníci Dolní Poustevny, vkusnou, působivou nejen vánoční, ale celoročně inspirující výzdobu výkladních skříní v obchodě Denisy Andresové, která převzala živnost po svém tatínkovi a vzhledem ke své kvalifikaci získané za mořem si veškeré aranžování provádí sama.

Přejeme touto cestou do nového roku 2006 všem lidem v Dolní Poustevně především zdraví, spokojenost a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )