Dolnopoustevenský posel

Omlouvám se

Autor: Jaromír Kulhánek

Paní Lencová řádně připravila a v dostatečném časovém předstihu redakci odevzdala seznam prosincových jubilantů. Bohužel jsem to byl já, kdo při přípravě prosincového vydání Posla zapomněl při závěrečné korektuře zkontrolovat, zda jsou ke zveřejnění připraveni opravdu ti „správní“ jubilanti. Jak jsme všichni zjistili - nebyli. Listopadoví vyšli v prosinci podruhé a prosincoví vycházejí se zpožděním až teď, společně s lednovými. Všem, kterých se má zapomnětlivost dotkla se omlouvám.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )