Dolnopoustevenský posel

Jaký byl rok 2005 z pohledu policie?

Autor: kpt. Karel Nový, vedoucí referátu

Pro policisty Referátu cizinecké a pohraniční policie v Dolní Poustevně byl rok 2005 rokem velkých a mnohdy i hektických změn. Přistoupení České republiky k Evropské unii s sebou přineslo celou řadu změn v oblasti zákonů upravujících pobyt cizinců v ČR a pohyb osob přes státní hranice. Policisté se museli naučit mimo nových zákonů ČR také zákony EU, které je naše republika vázána plnit. Věřím, že se tato skutečnost nijak negativně neprojevila v přístupu našich policistů k cestující veřejnosti a občanům Dolní Poustevny.

Na dolnopoustevenském hraničním přechodu bylo v loňském roce odbaveno více než 4,6 milionu cestujících a téměř 1,55 milionu vozidel. Z těchto počtů policisté zadrželi 38 hledaných vozidel a tři osoby. Více než v minulosti se policisté cizinecké policie zaměřili v loňském roce na dodržování zákonů cizinci, kteří jsou v ČR dlouhodobě a podnikají. Při této činnosti cizinecká policie úzce spolupracovala s dalšími státními orgány a společně s nimi řešila celkem 64 přestupky. Některé i opakovaně. Vzhledem k nárůstu přestupků v této oblasti bude i nadále policie věnovat této problematice pozornost.

Více než jindy policisté zapojovali do služby moderní techniku. Lidé v Dolní Poustevně mohli například vidět policejní vrtulníky, které monitorovaly stav na státní hranici. Terén policisté prozkoumávali i termokamerami, pátrali po nezvaných hostech v rekreačních objektech. Nejen v Dolní Poustevně mohli lidé potkat policisty se psy, popřípadě smíšené českoněmecké policejní hlídky.

Jednou z trvajících priorit cizinecké policie je maximální přiblížení potřebám obyvatelstva. Policisté chtějí lidem vycházet vstříc a přejí si, aby se na ně s důvěrou obraceli. Hlavním úkolem pro letošní rok je další profesní příprava policistů, organizace systému služeb a hlídek tak, aby bylo možné přejít ve známých termínech k plněním policejních úkolů dle schengenských dohod.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )