Dolnopoustevenský posel

Čeká nás finančně náročný rok

Autor: Ing. Miroslav Jemelka, starosta města

Vážení spoluobčané, přátelé, nedávno jsme překročili práh nového roku, který nese číslici 2006 a proto bych vám všem hned v úvodu rád a upřímně popřál vše dobré, rodinnou pohodu a samozřejmě pevné zdraví.

Vedení města se připravuje na nastávající období, které bude charakterizováno především letními parlamentními a podzimními komunálními volbami. Bude na každém z nás, jak odpovědně přistoupíme k šanci ovlivnit další čtyřletý cyklus ve státě i městě.

Pro letošní rok si jako priority rozvoje města stanovili stávající zastupitelé následující investiční akce: rekultivaci Karlínského rybníka, zahájení stavebních úprav v areálu bývalého učiliště (Dům porozumění), výstavbu vodovodu a kanalizace v Karlíně, zateplení bytových domů č. p. 387 - 8, úpravy evangelického kostelíka (Centrum setkávání), lesoparku na Hamru i centrálního parku a v neposlední řadě i opravy vnějších omítek budovy městského úřadu včetně výměny oken. Již nyní se městu podařilo získat dotační peníze ve výši 5,3 milionu korun na březnové rekultivace skládek za nádražím a v lokalitě Na samotě.

Z uvedeného jasně vyplývá, že půjde o finančně velmi náročné akce, které město ze svých prostředků nepokryje. Proto zahájení každé z nich bude podmíněno „sáhnutím si“ na některý typ státních či evropských dotací. A aby to nebylo tak jednoduché, musíme počítat i s tím, že sdílená daňová výtěžnost pro obce ve vazbě na státní rozpočet se letos sníží o dvě až čtyři procenta! Důvodem jsou mimo jiné i přijaté změny v zákoně o dani z příjmů. Přičteme-li trvalý růst cen materiálů, energií a pohonných hmot, je zřejmé, že racionální hospodaření města bude při všech rozhodováních prioritou číslo jedna.

Nedávno jsem v jednom odborném časopise četl docela výstižnou paralelu. Cituji: „Stát se totiž už dlouho chová k obcím jako macecha!“ Co je tím myšleno? Vedení státu si pochvaluje, jak se mu v posledních letech daří, výsledky jsou prý lepší, než se očekávalo. Proč tedy nesnížit daň z příjmu (která však v části patří obcím) a nezvednout spotřební daň nebo prodat zbytky státních podniků a prostředky si ponechat? A obce? Však ty si nějak poradí! Nechci se pouštět do odborných rozborů, jen jsem chtěl nastínit situaci, ve které v roce 2006 budeme.

Přes předeslané problémy si myslím, že společnou prací, odpovědnou snahou překonávat nesnáze, dokážeme my všichni Poustevňané, že naše město bude alespoň na Šluknovsku patřit k těm úspěšnějším.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )