Dolnopoustevenský posel

Jak je to s těmi úředními dny?

Autor: Josef Kohout

Na základě četných dotazů občanů k provozování úředních dnů naší radnice považujeme za nutné se k této záležitosti vyjádřit. Některá média totiž v poslední době informovala o zavedení nového správního řádu, kde mimo jiné bude na jednotlivých úřadech každý všední den považován za veřejnosti přístupný úřední den.

Tato informace je ale značně zavádějící a ustanovení o změně úředních hodin nový správní řád nikterak neupravuje. Nový správní řád obsahuje mnoho nových institutů, včetně rovného postavení dotčených osob, zavedení veřejné správy jako službu veřejnosti, vyřizování věcí bez průtahů atp., z čehož si zřejmě někdo odvodil vznik změny úředních dnů. Nový správní řád samozřejmě dozná určitých změn u postupu oprávněných úředních osob, ale tyto změny se netýkají úředních hodin.

Současná legislativa zná úřední hodiny pro státní správy, což však není závazné pro územní samosprávné celky. Obecně však jednotlivé obce „kopírují“ úřední hodiny státní správy, které připadnou na běžný všední den, a to v pondělí a ve středu.

Standardně platí, že úřední osoby mají část pracovní doby vyhrazenou pro jednání s občany a ve zbytku pracovní doby plní ostatní pracovní úkoly. Zavedení úředních hodin na každý pracovní den by si dozajista následně vyžádalo snížení produktivity úředních osob a následně potřebu vytvoření nových pracovních sil. Ze zásady dobré správy a součinnosti s účastníky lze dovodit, že pokud to konkrétní podmínky umožní, naše radnice, jako dotčený správní orgán, bude jednat s účastníky i mimo úřední hodiny.

Současné úřední dny platí pro běžný pracovní den, vždy v pondělí a ve středu od 7.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin. Dále k podání, jakožto úkonu směřujícím vůči správnímu orgánu provozujeme elektronickou podatelnu, která je nepřetržitě v provozu na adrese: epodatelna@dolnipoustevna.cz. Podrobnosti k podání prostřednictvím e-podatelny jsou uvedeny na našich webových stránkách na adrese: http://www.dolnipoustevna.cz, kde rovněž od 1. ledna v novém „kabátu“ provádíme zveřejňování úřední desky pomocí dálkového přístupu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )