Dolnopoustevenský posel

Šance pro poustevenské literáty

Autor: rd

Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují soutěž Literární Varnsdorf 2006. Na rozdíl od řady jiných soutěží není v této literární soutěži omezen věk účastníků ani téma příspěvků. Jediné omezení se týká rozsahu a zpracování. Přijímají se pouze původní, dosud nepublikované práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače (větší řádkování).

Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít víc než deset stran textu. U prací většího rozsahu zašlou autoři pouze úryvek. V záhlaví vyhotovení je nutno uvést název a označení žánru. Vzhledem k tomu, že soutěž je anonymní, autor k soutěžní práci přiloží v zalepené obálce tyto údaje: název soutěžní práce, jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, číslo telefonu, e-mail.

Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota v kategoriích próza, poezie a publicistika. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit. Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 28. února 2006 na adresu: Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf. Do levého dolního rohu obálky napíše odesílatel heslo „Literární soutěž“. Práce, které nebudou vyhovovat podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v sobotu 17. června 2006. Nejúspěšnější autoři budou pozváni na odborný seminář a na závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže. Seminář se uskuteční ve dnech 16. až 18. června 2006. Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2006 sborník vybraných prací.

Podrobnější informace k soutěži zájemci získají v Městské knihovně Varnsdorf, tel. 412 372 476, 412 372 088, e-mail: info@mkvdf.cz.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )