Dolnopoustevenský posel

Tři odměny za třídění odpadu

Autor: Milan Hulán, Pro EKO Varnsdorf

V minulém vydání jsme se věnovali popisu jak odpady třídit. Dnes bychom se krátce zastavili u ekonomiky provozování sběru odpadů a separace textilu.

Sběrové nádoby, pytle, provozování svozové techniky, dotřiďování odpadů na třídící lince, lisování, příp. drcení atp. váže jisté náklady. Pochopitelně většina odpadů po nezbytných úpravách je obchodovatelná, nicméně, aby vzniklý záporný rozdíl nebyl hrazen z obecního rozpočtu, byl zřízen k tomuto účelu řekněme „administrativně-ekonomický“ systém EKO-KOM s působností na celém území republiky. Jaký má význam a jakou plní funkci obecně ve společnosti?

Zjednodušeně řečeno, je to způsob financování sběru tříděných odpadů z obcí prostředky, které právě EKO-KOM nashromáždí od výrobců zboží baleného do nejrůznějších obalů. Jednoznačnou identifikací přítomnosti toho kterého výrobce ve zmíněném systému, je vytištěný zelený bod na jeho obalu. Zelený, nebo také recyklační bod doplněný kombinací znaků určuje materiálové složení obalu a jeho recyklovatelnost. V konečném důsledku to znamená, že prokáže-li obec, že vytřídila za určité období a následně bylo předáno do recyklačního procesu jisté množství odpadu, má tudíž nárok na příspěvek od EKO-KOMu.

Dotazuje-li se někdo na to, co za to, neboli chce si nárokovat odměnu za to, že osobně vytřídí nějaký odpad, odpovědět mu můžeme následovně.

Tím, že budeme třídit odpady, zmenšíme množství odpadu komunálního v popelnicích, který si ať už formou známky, neb tzv. kapitační platby, musíme platit všichni. Naopak tříděný odpad postupně navyšujícími se příspěvky EKO-KOMu se stává samofinancovaným - odměna číslo jedna!

Zintenzivní-li se třídění odpadů a zvýší-li se tudíž množství vytříděného odpadu, mohl by teoreticky poplatek za odpady hrazený občanem obci, oproti zvyšujícím se cenám skládkovného, zůstat na stejné úrovni - odměna číslo dvě! Tříděním odpadů se přispívá k čistotě veřejných prostor a čistotě v přírodě obecně – jednoznačně se chrání životní prostředí - odměna číslo tři!

Obsah odpadových pytlů s textilem se ve firmě Pro EKO třídí, zbavuje nepatřičných komponentů, lisuje do balíků a připravuje k expedici zpracovatelům textilií. Kvalita a materiálové složení textilu určuje jeho následné využití a tedy způsob recyklace.

Pletené oděvy z přírodních a případně směsných materiálů jsou snadno rozvláknitelné, proto se využívají k opětovnému získání základních vláken. Používají se pro výrobu jednoduchých tkaných látek pro nejrůznější uplatnění v textilním průmyslu, dále pro netkané tepelně i zvukově izolační aplikace v automobilovém, ale i stavebním průmyslu. Ostatní textil spolu se směsným papírem se používá na výrobu střešních lepenek.

Textil, který nepatří do sběrového pytle, tedy není recyklovatelný, je následující: impregnované, popř. gumou potažené textilie, textilie s příměsí chemikálií, textilie hygienicky závadné a souč. zašpiněné, resp. vlhké textilie. Umělá vlákna, syntetické špagáty, pásy z umělých hmot a fólií. Technické výrobky, např. popruhy, hadice, smotky nití, tvrdé plstě, syntetické záclony a další. Netextilní výrobky, tzn. boty, pláštěnky, kabelky, kůže. Oděvy z elastických materiálů, tzn. dámské prádlo, plavky, punčocháče

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )