Dolnopoustevenský posel

Pomozte mladým železničním odborníkům

Autor: rd

16. ledna navštívili dolnopoustevenskou radnici studenti Vyšší odborné školy Děčín, kteří se v rámci svého postgraduálního studia věnují problematice železničního hraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz.

Jejich studijní práce se týkají nejen návrhu nejoptimálnějšího technického a stavebního řešení, ale také ekonomiky provozu na této prozatím ještě neobnovené trati. Navíc sledují i zájem podnikatelské a běžné cestující veřejnosti o železniční propojení tohoto úseku českosaské železniční sítě.

Potřebné informace chtějí studenti získat prostřednictvím dotazníku, který zveřejňujeme a žádáme naše čtenáře o jeho vyplnění a doručení do středy 15. března 2006. Výstřižek s dotazníkem stačí vhodit do schránky umístěné na budově Městského úřadu v Dolní Poustevně.

1. Váš postoj k otevření železničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz?
- pro
- proti

2. K jakým účelům byste toto spojení využívali?
- úřady
- škola
- zaměstnání
- kultura, volný čas
- turistika

3. Jak často byste tuto cestu využívali?
- každý pracovní den
- pouze víkendy
- příležitostně

4.Myslíte si, že by vám obnovení této tratě usnadnilo, urychlilo cesdtu směrem na Děčín a Ústí nad Labem?
- ano
- ne

5. Využívali byste toto spojení k cestám do SRN?
- ano
- ne

6. Odkud a kam byste případně jezdili? Cíl vaší cesty?
(stručně napiště)

Jméno a adresa respondenta:

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )