Dolnopoustevenský posel

Silvestrovská zábava? Spíš ne

Autor: Vilém Madunický

Posezení s přáteli, něco málo humoru, šampaňské a ohňostroj. Zřejmě příliš tradiční a příliš nudné pro jisté lidi, kteří se rozhodli konec starého a začátek nového roku oslavit v Dolní Poustevně mnohem originálněji.

Místem konání jejich „zábavy“ se stal park za poštou. Všechny odpadkové koše v tomto areálu umístěné na železných konstrukcích vysadili a naházeli do kašny. Veškeré odpadky rozházeli po celém parku.

Aktéři této netradiční zábavy mají zřejmě velmi kladný vztah k práci. Svědčí o tom námaha, kterou museli vynaložit k přemístění těžkých plechových košů do kašny. Škoda jen, že jim už nezbývalo sil na uklizení pozůstatků jejich jistě „veselého“ počínání.

Nezbývá než poděkovat Štefanu Pavlovičovi, který nepořádek po výše zmíněném novoročním řádění bezvadně uklidil, a konstatovat, že jsem rád, že většina obyvatel města slaví Silvestra poněkud tradičněji.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )