Dolnopoustevenský posel

Přechod už zase ve starém režimu

Autor: rd

Dobrá věc se nakonec podařila. Společným úsilím samosprávy i podnikatelské veřejnosti a díky vstřícnosti policie se na automobilový hraniční přechod Dolní Poustevna - Sebnitz vrátil původní režim. Potvrdil to ředitel Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Ústí nad Labem Milan Babičík.

Ve svém dopise, který adresoval starostovi města Miroslavu Jemelkovi, mimo jiné uvedl: „Na základě podnětů různých obcí byla provedena konzultace mezi orgány Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a Ministerstva vnitra ČR. Na základě této konzultace byl vydán nový pokyn, kde se nově vymezuje termín osobní vozidlo. Osobním vozidlem se pro účely splnění podmínky rozsahu provozu na hraničním přechodu rozumí silniční motorové vozidlo, jehož celková hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. Tento pokyn je platný od 26. 4. 2006 a od tohoto data se na hraničních přechodech odbavují podle tohoto pokynu vozidla do 3,5 tuny.“

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )