Dolnopoustevenský posel

Vy se ptáte, my odpovídáme

Autor: rd

V souvislosti s rekultivací černé skládky za nádražím vznesl jeden z našich čtenářů následující otázky:

1. Proč se součástí revitalizace skládky nestaly i zemní práce, které by zajistily vybudování bezpečnostního přelivu Sportovního rybníka? 2. Proč se včas nezabezpečila nebo neobnovila revizní šachta vypouštěcího zařízení? 3. Došlo k zahrnutí vyústění odvodňovací drenáže na vlakovém nádraží. Proč se tak stalo a kdo za to ponese odpovědnost před drážními úřady, až se to dozvědí? Odpovědí se ujal starosta města Miroslav Jemelka. Tady jsou:

„Nikdo z rybářů takové požadavky nevznesl, navíc čtenářem požadované úpravy nebyly součástí projektové dokumentace a tudíž by ani nebyly hrazeny. Dodavatelská firma vyčistila původní zanesený odtok rybníka a pak, nikde není psáno, že se samospráva k požadovaným úpravám v budoucnu nevrátí. A co se týče odvodňovací drenáže na nádraží, pak musím pouze konstatovat, že byla velmi poškozena a zcela nefunkční. Dlouhou řadu let.“

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )